国语自产拍在线观看HD_亚洲激精日韩激情欧美激情精品亚洲经典三级_无码办公室丝袜ol中文字幕_一级特黄大片欧美久久久久_国产亚洲香蕉线播放ΑV38_日韩一级无码综合av_极品少妇被猛得白浆直流草莓视频_青娱极品盛宴国产分类丝瓜_青娱乐久久_欧美人妻精品一区二区免费看

首頁(yè) 了凡四訓 弟子規 結緣捐助

首頁(yè) / 了凡四訓 /

云谷先大師傳

來(lái)源: 網(wǎng)絡(luò ) 作者:網(wǎng)絡(luò )

師諱法會(huì ),別號云谷,嘉善胥山懷氏子。生于弘治庚申,幼志出世,投邑大云寺某公為師。初習瑜伽(1),師每思曰:“出家以生死大事為切,何以碌碌衣食計為?”年十九,即決志操方(2),尋登壇受具。聞天臺小止觀(guān)法門(mén),專(zhuān)精修習。法舟濟禪師(3),續徑山之道(4),掩關(guān)于郡之天寧。師往參扣,呈其所修。舟曰:“止觀(guān)之要,不依身心氣息,內外脫然。子之所修,流于下乘,豈西來(lái)的意耶?學(xué)道必以悟心為主。”師悲仰請益,舟授以念佛審實(shí)話(huà)頭(5),直令重下疑情。師依教日夜參究,寢食俱廢。一日受食,食盡亦不自知,碗忽墮地,猛然有省,恍如夢(mèng)覺(jué)。復請益舟,乃蒙印可。閱《宗鏡錄》,大悟唯心之旨。從此一切經(jīng)教,及諸祖公案,了然如睹家中故物。于是韜晦叢林,陸沉賤役。一日閱《鐔津集》,見(jiàn)明教大師(6)護法深心,初禮觀(guān)音大士,日夜稱(chēng)名十萬(wàn)聲。師愿效其行,遂頂戴觀(guān)音大士像,通宵不寐,禮拜經(jīng)行,終身不懈。

時(shí)江南佛法禪道,絕然無(wú)聞。師初至金陵,寓天界毘盧閣下行道,見(jiàn)者稱(chēng)異。魏國先王聞之,乃請于西園叢桂庵供養,師住此入定三日夜。居無(wú)何(7),予先太師祖西林翁(8),掌僧錄,兼報恩住持,往謁師,即請住本寺之三藏殿。師危坐一龕,絕無(wú)將迎,足不越閫(9)者三年,人無(wú)知者。偶有權貴人游至,見(jiàn)師端坐,以為無(wú)禮,謾辱之。師曳杖之攝山棲霞(10)。

棲霞乃梁朝開(kāi)山,武帝鑿千佛嶺,累朝賜供贍田地。道場(chǎng)荒廢,殿堂為虎狼巢。師愛(ài)其幽深,遂誅茅(11)于千佛嶺下,影不出山。時(shí)有盜侵師,竊去所有,夜行至天明,尚不離庵。人獲之,送至師。師食以飲食,盡與所有持去,由是聞?wù)吒谢?。太宰五臺陸公,初仕為祠部主政,訪(fǎng)古道場(chǎng),偶游棲霞,見(jiàn)師氣宇不凡,雅重之。信宿(12)山中,欲重興其寺,請師為住持。師堅辭,舉嵩山善公以應命。善公盡復寺故業(yè),斥豪民占據第宅,為方丈、建禪堂、開(kāi)講席、納四來(lái)。江南叢林肇于此,師之力也。

道場(chǎng)既開(kāi),往來(lái)者眾,師乃移居于山之最深處,曰“天開(kāi)巖”,吊影如初。一時(shí)宰官居士,因陸公開(kāi)導,多知有禪道,聞師之風(fēng),往往造謁。凡參請者,一見(jiàn),師即問(wèn)曰:“日用事如何?”無(wú)論貴賤僧俗,入室必擲蒲團于地,令其端坐,返觀(guān)自己本來(lái)面目,甚至終日竟夜無(wú)一語(yǔ)。臨別必叮嚀曰:“無(wú)空過(guò)日。”再見(jiàn),必問(wèn)別后用心功夫,難易若何。故荒唐者,茫無(wú)以應。以慈愈切而嚴益重,雖無(wú)門(mén)庭設施,見(jiàn)者望崖不寒而栗。然師一以等心相攝,從來(lái)接人軟語(yǔ)低聲,一味平懷,未嘗有辭色(13)。士大夫歸依者日益眾,即不能入山,有請見(jiàn)者,師以化導為心,亦就見(jiàn)(14)。歲一往來(lái)城中,必主于回光寺。每至,則在家二眾,歸之如繞華座。師一視如幻化人,曾無(wú)一念分別心。故親近者,如嬰兒之傍慈母也。出城多主于普德,臞鶴悅公實(shí)稟其教。

先太師翁,每延入丈室,動(dòng)經(jīng)旬月。予童子時(shí),即親近執侍,辱師器之,訓誨不倦。予年十九,有不欲出家意。師知之,問(wèn)曰:“汝何背初心耶?”予曰:“第厭其俗耳。”師曰:“汝知厭俗,何不學(xué)高僧?古之高僧,天子不以臣禮待之,父母不以子禮畜之。天龍恭敬,不以為喜。當取《傳燈錄》、《高僧傳》讀之,則知之矣。”予即簡(jiǎn)書(shū)笥,得《中峰廣錄》一部,持白師。師曰:“熟味此,即知僧之為貴也。”予由是決志薙染(15),實(shí)蒙師之開(kāi)發(fā),乃嘉靖甲子歲也。丙寅冬,師愍禪道絕響,乃集五十三人,結坐禪期于天界。師力拔予入眾同參,指示向上一路,教以念佛審實(shí)話(huà)頭,是時(shí)始知有宗門(mén)事(16)。比南都諸剎(17),從禪道者四五人耳。

師垂老,悲心益切。雖最小沙彌,一以慈眼視之,遇之以禮,凡動(dòng)靜威儀,無(wú)不耳提面命,循循善誘,見(jiàn)者人人以為親己。然護法心深,不輕初學(xué),不慢毀戒。諸山僧多不律,凡有干法紀者,師一聞之,不待求而往救,必懇懇當事(18),佛法付囑王臣為外護,惟在仰體佛心,辱僧即辱佛也。聞?wù)吣桓娜葆屓?,必至解脫而后已,然竟罔聞?dòng)谌苏?。故?tīng)者,亦未嘗以多事為煩。久久,皆知出于無(wú)緣慈也。了凡袁公未第時(shí),參師于山中,相對默坐三日夜,師示之以唯心立命之旨。公奉教事,詳《省身錄》。由是師道日益重。隆慶辛未,予辭師北游。師誡之曰:“古人行腳,單為求明己躬下事,爾當思他日將何以見(jiàn)父母師友,慎毋虛費草鞋錢(qián)也。”予涕泣禮別。

壬申春,嘉禾吏部尚書(shū)默泉吳公、刑部尚書(shū)旦泉鄭公、平湖太仆五臺陸公與弟云臺,同請師故山(19)。諸公時(shí)時(shí)入室問(wèn)道,每見(jiàn)必炷香請益,執弟子禮。達觀(guān)可禪師,常同尚書(shū)平泉陸公、中書(shū)思庵徐公,謁師扣《華嚴》宗旨。師為發(fā)揮四法界圓融之妙,皆嘆未曾有。

師尋常示人,特揭唯心凈土法門(mén),生平任緣,未常樹(shù)立門(mén)庭。諸山但有禪講道場(chǎng),必請坐方丈。至則舉揚百丈規矩,務(wù)明先德典刑(20),不少假借。居恒安重寡言,出語(yǔ)如空谷音。定力攝持,住山清修,四十余年如一日,脅不至席。終身禮誦,未嘗輟一夕。當江南禪道草昧(21)之時(shí),出入多口之地,始終無(wú)議之者,其操行可知已。

師居鄉三載,所蒙化千萬(wàn)計。一夜,四鄉之人,見(jiàn)師庵中大火發(fā)。及明趨視,師已寂然而逝矣,萬(wàn)歷三年乙亥正月初五日也。師生于弘治庚申,世壽七十有五,僧臘五十。弟子真印等,茶毗葬于寺右。

予自離師,遍歷諸方,所參知識,未見(jiàn)操履平實(shí)、真慈安詳之若師者。每一興想,師之音聲色相,昭然心目。以感法乳之深,故至老而不能忘也。師之發(fā)跡入道因緣,蓋常親蒙開(kāi)示。第末后一著(zhù),未知所歸。前丁巳歲,東游,赴沈定凡居士齋。禮師塔于棲真,乃募建塔亭,置供贍田,少盡一念。見(jiàn)了凡先生銘未悉,乃概述見(jiàn)聞行履為之傳,以示來(lái)者。師為中興禪道之祖,惜機語(yǔ)失錄,無(wú)以發(fā)揚秘妙耳。

釋德清曰:達摩單傳之道,五宗而下,至我明徑山之后,獅弦(22)將絕響矣。唯我大師,從法舟禪師,續如線(xiàn)之脈。雖未大建法幢,然當大法草昧之時(shí),挺然力振其道,使人知有向上事。其于見(jiàn)地穩密,操履平實(shí),動(dòng)靜不忘規矩,猶存百丈之典刑。遍閱諸方,縱有作者(23),無(wú)以越之。豈非一代人天師表歟!清愧鈍根下劣,不能克紹家聲,有負明教。至若荷法之心,未敢忘于一息也。敬述師生平之概,后之觀(guān)者,當有以見(jiàn)古人云。

上一篇:了凡四訓下載

下一篇:改變命運的秘訣

了凡四訓白話(huà)文 了凡四訓原文 《了凡四訓》第一篇:立命之學(xué)(白話(huà)文) 《了凡四訓》第二篇:改過(guò)之法(白話(huà)文) 《了凡四訓》第三篇:積善之方(白話(huà)文) 《了凡四訓》第四篇:謙德之效(白話(huà)文) 整理人的話(huà) 袁了凡居士略傳 云谷禪師授袁了凡功過(guò)格參云棲大師自知錄 準提神咒注音 俞凈意公遇灶神記 講《了凡四訓》視頻 嘉言善行 天地玄黃 了凡四訓下載 云谷先大師傳 改變命運的秘訣 講《了凡四訓》第一集(文字版) 講《了凡四訓》第二集(文字版) 講《了凡四訓》第三集(文字版) 講《了凡四訓》第四集(文字版) 講《了凡四訓》第五集(文字版) 講《了凡四訓》第六集(文字版) 講《了凡四訓》第七集(文字版) 講《了凡四訓》第八集(文字版) 講《了凡四訓》第九集(文字版) 講《了凡四訓》第十集(文字版) 講《了凡四訓》第11集(文字版) 講《了凡四訓》第12集(文字版) 講《了凡四訓》第13集(文字版) 講《了凡四訓》第14集(文字版) 講《了凡四訓》第15集(文字版) 講《了凡四訓》第16集(文字版) 講《了凡四訓》第17集(文字版) 講《了凡四訓》第18集(文字版) 講《了凡四訓》第19集(文字版) 講《了凡四訓》第20集(文字版) 了凡四訓序(印光大師)

感謝大家共同努力!

這次改版略記:作一些版面上的變動(dòng),為適應不同的設備使用,數據修復,也會(huì )新增一些新內容,感謝太多太多人的支持,是大家共同努力,共同見(jiàn)證?!读朔菜挠枴肥潜竞脮?shū),啟迪生活,有更多的人讀到,并學(xué)也受用。本次更新可能時(shí)較長(cháng),有時(shí)可能不太穩定。請多多擔特!為謝。

關(guān)于了凡四訓網(wǎng)

了凡四訓

弘揚傳統文化 品讀一本好書(shū)《了凡四訓》 啟迪生活
www.hmflower.com 了凡四訓網(wǎng)

中文字幕在线不卡| 日韩大片AV片| 日韩一区二区人妻无码精品| 好了AV电影网站| 日韩三级视频| 亚洲欧美日韩综合| 激情无码人妻又粗又大又硬| 日本精品视频| 国产精品浪潮AV色欲久久精| 人妻无码一区二区三区免费视频| 亚洲AV无码一区| 无毛不卡av| 日韩Aⅴ在线免费观看| 亚洲欧美日韩国产| 亚洲精品视频在线| 日韩精品一区二区三区免费视频| 国产精品女同一区二区久久夜| 午夜精品不卡视频| 高清免费的AV网站在线观看| 青娱乐91亚洲| 国产一区不卡| 日韩电影免费在线观看视频| 青娱乐福利va视觉盛宴| 不卡无码A片高清| 无码午夜| 精品无区AV一区二区二区不卡| 无码av夜间看片av| 国产a免费无码不卡| 日韩V在线看| 日韩AV高清无码| 中文字幕欧美| 亚洲无码一区二区| 岛国精品一区二区三区| 日韩在线一区二区| 我不卡无码高清| 亚洲电影一区二区| 产国精品极品视频| 岛国一区二区三区视频在线观看| 免费无码人婬片AAAA| 国产日B高清视频| 日韩无码在线看AV|